Restart-Up

A Restart-Up közösségi program szem előtt tartja a munkaerőpiac változásait és azokat, akik keresik az új lehetőségeket a 45 év feletti korosztályban. A casino online kulcsfontosságú szerepet játszik ezen a területen, mint egy olyan online platform, amely lehetőséget kínál az értelmiségieknek a jövedelemszerzésre és a készségeik kamatoztatására. Ezek az online kaszinók nemcsak szórakozást kínálnak, de a maguk módján szintén lehetőséget teremtenek az értelmiségiek számára, hogy a tudásukat és készségeiket fejlesszék és alkalmazzák. Ahogyan a Restart-Up közösségi program támogatja az értelmiségieket a munkaerőpiac kihívásaival való sikeres megbirkózásban, a casino online lehetőséget teremt számukra, hogy új készségeket sajátítsanak el és kapcsolatokat építsenek, miközben értékesítik tehetségüket és tapasztalatukat a virtuális asztaloknál.

Továbbá azokért a munkáltatókért, amelyek felismerik és alkalmazni kívánják a középkorú munkavállalókat, felismerve a bennük rejlő egyedi értékeket és értékteremtő potenciált (kipróbált stratégiai látásmód, higgadt célorientáció, szakmai elismertség, stb.)

Összességében a Restart-Up feladata a kereslet és kínálat lehető legjobb összhangjának megteremtése a nevezett munkavállalói réteg vonatkozásában.

A program által felvállalt feladatok

  • a 45 év feletti aktív munkavállaló értelmiségiek tapasztalatának, tudásának munkaerőpiac általi hatékonyabb kihasználásának elősegítése
  • a 45 év feletti aktív munkavállaló értelmiségiek támogatása a kor elvárásainak való megfelelésre
  • információk, jó gyakorlatok megosztásával a cégek és szervezetek nyitottabbá tétele a középkorúak foglalkoztatásának irányába
  • adatbázis-szintű támogatás a cégek működéséhez tényleges hozzáadott értéket képviselő, legalkalmasabb középkorú munkavállalók kiválasztásában

Ahogyan a Restart-Up közösségi program segíti az értelmiségieket a munkaerőpiaci sikerek elérésében, a kaszinós játékok online is elősegítik a különböző készségek és képességek fejlesztését, miközben értékesítik tehetségüket és tapasztalataikat a virtuális asztaloknál.

Szolgáltatásaink munkaadók számára

Egyedülálló munkavállalói adatbázis

Személyiségteszt eredménnyel kiegészített munkavállalói adatbázis 45 év feletti, diplomás, nyelvtudással rendelkező, tapasztalt, munkára kész, aktív, magukat fejlesztő szakemberekkel.

Álláshirdetések

Korosztályspecifikus hirdetési felületet, melyen keresztül a munkáltatók hatékonyan érik el a középkorúak azon rétegét, akik fejlesztési programjaink résztvevőiként valóban tesznek annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon versenyhelyzetben maradjanak.

Információk

A középkorúak foglalkoztatásával kapcsolatos saját kutatási eredmények, országos munkaerőpiaci elemzések, hazai és nemzetközi hírek, trendek megosztása.

Tapasztalatmegosztás

A korosztályban rejlő potenciált értéknek tekintő, az életkori diverzitást tudatosan használó cégek jó gyakorlatainak megismerése, saját tapasztalatok megosztása.

A korosztállyal kapcsolatos szervezetfejlesztési tanácsadás

A munkáltatók sokszínű foglalkoztatóvá válási törekvéseinek támogatása a középkorúak számára is vonzó, deverzitásában vállalati jó gyakorlatként megjelenő szervezeti stratégia kialakításában.

Toborzási rendezvények szervezése

Toborzást támogató, a 45 év feletti korosztály számára kínált lehetőségeket bemutató cégbemutató rendezvények szervezése.