Pro Libertate / For Independence

A fényes orcájú Padisah - kinek a Próféta növessze hosszúra a szakállát - fényes tekintetét méltatlan szolgájára emelé és híreket kért a Magyarok országában folyó háborúsról. Az alázatos szolga követeket küldött szerte szét, kereskedőket, szétszórt katonákat hallgatott ki, s nem kímélte a pénz, hogy Urának - kinek a Próféta növessze hosszúra a szakállát - kedvére tegyen.

A rulett az egyik legnépszerűbb asztali játék az online kaszinókban. Szerencsédre megtaláltuk a legjobb helyeket, ahol játszhatsz. Akár ingyen, akár valódi pénzzel szeretnél rulettezni, bízhatsz a legjobb rulett kaszinóajánlatainkban. Emellett tippeket találsz arra vonatkozóan, hogyan játszhatod az online rulett különböző változatait.

A hírek kis patakja rövidesen folyóvá duzzadt, mit a temesvári és a boszniai vilájét sok harcot látott, és a gyaurok földjén az Igaz Hit fegyverét dicsőséggel forgató bégjeivel és vajdáival a jázan ész gátjai közé szorítottunk, majd átszűrtünk a tapasztalat és bölcs ítélet zsilipein. Így most az igazság kristályserlegébe töltött édes hírek szörbetjét a hódolat ezüsttálcáján nyújtjuk át mi, méltatlan szolgák.

Rengeteg online nyerőgépes oldal létezik, és egyesek jobbak, mint mások. Hogy segítsünk neked, összeállítottunk egy listát a legjobb online nyerőgépes oldalakról, amelyeket személyesen ellenőriztünk. Mindegyik teljesen engedélyezett és biztonságosan használható, és minden egyes oldal esetében kiemeljük a kiemelkedő nyerőgépüket, valamint azt, hogy mi mást kínálnak még az online nyerőgépek terén.

A Madzsarisztánért vívott legutolsó - 16 éves - háborúskodás során Allah kifürkészhetetlen akaratából a hadiszerencse a Rumi király fegyverei mellé szegődött (ez a szerencsétlen király nem átallja magát a németek és a rómaiak császárának nevezni). A felséges Szultán látván az igazhitű gázik tizezreinek vérét piroslani a dicsőséges harcmezőkön, melyek felett azonban a gyászos vereség fekete hollószín lobogója lengett, beletörődve az egyetlen Isten számunkra felfoghatatlan akaratába, bölcsen békét kötött, és területi engedményeket tett, hogy Allah ismét rámosolyogjon az Igaz Hit gyermekeire.

A fényeselméjű és szerencsés Padisah beláthatatlan bölcsessége ám máris meghozta gyümölcsét. A békékötés után egy évvel a Rumi király hadba keveredett a Frank királlyal, ki arcátlanul a Nap-Hoz hasonlítja magát, és újabb 3 esztendőre rá a frissen foglalt Madzsarisztánban is élethalálharcra kényszerült.

A magyarok élén Rákóczi Ferenc herceg áll, kinek ősei Erdélyt bírták egykoron a Fenséges Porta kegyéből. Ő maga a második ezen a néven, bár apja, az első Ferenc inkább asszonynak vált volna be, ellenben anyja, ama átokfattyú Zrínyiek közül való farkasszuka, múltját utóda volt eme átkozottaknak, s Allah jóakaratának köszönhető, hogy gyarló nőszemélyként nem állt módjában a harcok borospincéiben csapraverni az Igaz Hit védelmezőinek vérételi hordókat. Korán megözvegyülve igazi férfit keresett, s azt a szerencsétlen Thökölyben találta meg, ki két fejedelemséget is kapott a Fényes Portától, de mindkettőt sikerült elveszítenie. Ezen anyafarkas vicsorgva védelmezte Munkács várát és benne kicsinyeit a Rumi király serege ellen, s ezzel nagy szolgálatot tett az Igaz Hit ügyének, így kiérdemelte, hogy férjével együtt a Fényességes Padisah kenyérét egye élete végéig.

A Rumi király a Rákóczi kicsinyeit maga mellett tartotta, hogy hű kutyákat neveljen az ország leggazdagabb nagyurának, az asszonynemű Ferencnek örököseiből. De az eb felnőve igencsak harapósnak bizonyult, s most a Frank király vércsontján húzva, éles fogait a Rumi király, eme gondatlan idomár élepébe mélyeszti.

Azon orsz�gokr�l �s tartom�nyokr�l, hol a h�bor� folyik

Madzsariszt�n f�ldje ismer�s minden igazhit�nek, aki csak kardot r�ntott Allah dics�s�g�re. A legfontosabb r�sz a Felvid�k, melynek gazdag v�rosai, szorgos iparosai, �ri�si erdei �s b�f�v� legel�i vannak, s hegyeinek m�ly�n tem�nytelen arany, ez�st �s r�z rejtezik. A kurucoknak nevezett felkel�k fegyvereit szinte mind egy sz�lig itt kov�csolj�k. K�rp�talj�n m�s sem akad mint hegy meg fa, de mivel R�k�czinak itt �ri�si birtokai vannak, az itteni n�p hal�lig h� hozz�, �s �k adj�k test�rcsapatait is. A Tisz�nt�l forr�v�r� n�pe mindig k�sz a harcra, gy�l�li a gyaurok R�m�ban sz�kel� p�sp�k�t, �s b�f�v� legel�i k�v�r guly�kat nevelnek, sz�nt�in pedig arany kal�szokat ringat a ny�r. R�k�czinak csak egyet kellett f�jnia, hogy az orsz�g eme keny�rs�t� kemenc�j�ben felt�madjon a l�ng, �s elem�szt�ssel fenyegesse a rumi kir�ly h�veinek h�zait. A Dun�nt�l ingatag f�ld, melynek egy r�sze sosem h�dolt meg az Igaz Hit hadai el�tt - itt er�s a Rumi kir�ly hatalma, de a t�bbi r�szekre is k�nnyen el�rnek a B�csb�l ir�ny�tott seregek, �gy a kurucok lovai amit reggel m�g itt legelnek le azt este m�r a Duna m�g�tt pottyantj�k el. Ezen a f�ld�n a kir�ly �s a herceg kasz�ja is kicsorbul, inn�t a felek magt�raiba sem jut semmi, �hes egereken k�v�l - itt a sz�lv�szgyorsas�g� porty�z�k aratnak csup�n. A Duna-Tisza k�ze �s a hat�rvid�k puszta f�ldd� lett az el�z� nagy h�bor�ban, itt csak az �g madarai laknak j�l az erre t�vedt szerencs�tlenek tetemeib�l. A v�gel�thatalan mocsarak s�ncaiban farkasok ezredei �s sz�nyogok l�gi�i adj�k a hely�rs�get, s mondj�k, sz�mos gonosz l�lek lelt itt mag�nak s�t�t lakhelyet. V�gezet�l Erd�ly, melyet egykor T�nd�rkertnek neveztek, de az elm�lt ember�lt� sor�n k�l�nf�le hadak puszt�tott�k, s �gy elvesz�tette r�gi f�ny�t, mire a dics�s�ges Szult�nok kaft�nj�nak m�ly�n tett szert. Ez a tartom�ny a l�zad� R�k�czi legf�bb v�gya, �s fejedelem�nek is nevezi mag�t, elfelejtve, hogy el�dei is csak a Porta kegy�b�l b�rt�k. A Rumi kir�ly itt az Igaz Hit vill�mgyorsas�g� vit�zeit�l val� f�lelm�ben er�s sereget tartott, mely mostans�g j� szolg�latot tesz neki a l�zad�k ellen, �s legal�bb a sz�szok aranyra �p�lt soktorny� v�rosait megv�delmezte eddig.

A hitetlenek sereg�nek le�r�sa

A Rumi kir�ly hada a sors szomor� akarat�b�l j�l ismert az igazhit�ek el�tt. A sereg lovas �s gyalogos ezredekre oszlik, melyeknek sz�ma megegyezik - nagys�ga azonban nem. A lovasezred mintegy ezer harcost sz�ml�l, m�g a gyalogezred k�tezern�l is t�bbet. A l�tsz�m azonban a hitetlenek hitv�ny kapzsis�ga miatt messze alatta marad az el��rtnak.

A hitetlenek harcrendj�nek a gyalogs�g adja a vasgerinc�t - a katon�k mindegyike pusk�val van felszerelve, melyre egy hossz� k�st is er�s�tenek ("szent p�ter k�s�nek" nevezik a magyarok), �s ez f�lelmetes fegyver mind a gyalogs�g, mind a lovass�g ellen. Ezen �rd�gi tal�lm�ny a frankokt�l sz�rmazik, de gyorsan elterjedt a hitetlenek k�z�tt - sz�mos igazhit� harcos veszt�re. A rohamok elh�r�t�s�hoz �gy nincs sz�ks�g�k l�ndzs�sokra mint r�gen, �s szek�rv�rat vagy s�ncokat sem kell k�sz�teni�k, mint az igazhit�eknek. �gy minden katona pusk�val b�r, melyekkel a gyehenna t�z�b�l �p�tenek falat harcrendj�k el�. Csat�ban ezek az �tkozottak �gy �llnak, mintha �ssze lenn�nek l�ncolva, �s ha mozdulnak, azt egyszerre teszik. De nem hev�ti �ket az igazi hit, �s harcbani kiv�l�s�gukat csak a kegyetlen kik�pz�snek, �s b�ntetni mindig k�sz v�riv� altisztjeiknek k�sz�nhetik.

A lovasok k�z�l a v�rtesek a legsz�rny�bbek, kik oroszl�nok a csat�k erdeiben. Ezek a plat�nmagass�g� �tkozottak olyan kegyetlenek, mintha m�r gyermekkorukt�l emberh�son tartan�k �ket, hogy azt�n feln�ve, talpig vasba burkolva, elef�ntnyi lovak h�t�n g�zolj�k le az ellens�get, mik�nt gyermek a tavaszi f�vet. Az er� �s vads�g a v�rtesekben testes�l meg - a fondorlat a dragonyosokban - kik �pp olyan kiv�l�ak a lovas, mint a gyalogos harcban. Sz�lv�szk�nt sz�guldjanak, vagy l�r�l sz�llva fedez�k m�g�l ok�djanak t�zet - mindenk�ppen vesz�lyes ellenfelek. A husz�rok, kik meglovagolj�k mag�t a gondolatot, m�lt� ellenfelei a kuruc lovass�gnak. F�leg horv�tokb�l, r�cokb�l �s a rumi kir�lyhoz h� magyarokb�l �llnak, mivel a napnyugat n�pei nem bar�tai a gyorsas�gnak.

A Rumi kir�ly sereg�nek fontos r�sz�t k�pezik az �rul� �tkozott r�cok, kik fell�zadtak a Padisah ellen, �s veres�g�k ut�n Magyarorsz�gon kerestek mened�ket. A Rumi kir�ly a hat�raira telep�tette �ket, hogy pajzsul szolg�ljanak neki az igazhit�ek csap�sai el�l, de most k�nytelen �ket a kurucok ellen haszn�lni, kik nem k�m�lik a pokolraval�kat. Az igazhit�ek sz�m�ra elk�pzelhetetlen az a kegyetlens�g, ahogy ez a k�t, mag�t egyar�nt az �ltaluk J�zusnak nevezett �sz� pr�f�ta - �ldass�k a neve - k�vet�j�nek vall� n�p b�nik egym�ssal. Vicsorg� farkasokk� v�ltozva em�sztik el egym�s n�st�nyeit �s k�lykeit, s�t�t odvaikat a hal�l gomolyg� k�de lepi el. Nincs toll mely le�rja ezt az iszonyatot!

A kurucok sereg�nek a z�me lovas, mivel a magyarok f�rfiatlannak tartj�k a gyalogos szolg�latot. Az ostob�k! Vasl�pt� janics�rjaink imm�r 300 �ve oktatj�k �ket a gyalogs�g megbecs�l�s�re, �s a t�m�nytelen kiontott v�r hely�be m�gsem �ramlott tud�s. Tal�n az�rt, mert az a gyaur, aki k�zelr�l tapasztalhatta meg a Csat�k Vad Tigriseinek haragj�t, fej�t soha t�bb� nem haszn�lhatta elm�lked�sre - mivel ez nem feladata az igazhit�ek l�ndzsad�szeinek.

A kurucok sereg�ben teh�t z�mmel lovasok szolg�lnak, de nincsenek v�rteseik, mert annyiszor kellett menek�lni�k a sz�lv�szv�gt�j� szp�hik, a vill�ml�pt� akindzsik �s a gondolatgyorsas�g� tat�rok el�l, hogy jobbnak l�tt�k megszabadulni p�nc�lzatukt�l, hogy fut�sukat k�nny�ts�k. A lovasok z�me teh�t husz�r, �s n�h�ny, �ltaluk karab�lyosnak nevezett dragonyosezredet is fel�ll�tottak. A hajd�nak nevezett gyalogezredekb�l kev�s van, �s ezek is gyeng�k, kiv�ve a palot�snak nevezetteket, mert ezeknek j� fegyver�k �s ruh�juk is van. R�k�czi amilyen gazdag f�ldes�rnak, olyan szeg�ny fejedelemnek, �gy kev�s katon�t tud rendesen fizetni, serege ez�rt mindenf�le rabl� n�pekb�l, �s katon�skod�sra k�telezett f�rfiakb�l �ll - rongyos parasztokb�l �s az otthoni ter�tett asztalt neh�z sz�vvel elhagy� nemesekb�l. Ezek csak a keny�rpuszt�t�sra j�k, de a h�bor� asztal�n�l csak lehull� morzs�k jutnak nekik - s gyakran maguk v�lnak a csat�k ravasz r�k�inak vagy b�mb�l� medv�inek �tk�v�. �ket mezei hadaknak nevezik.

�gy�ja egyik seregnek sincs sok, a v�rakat ki�heztet�ssel vagy �rul�s r�v�n veszik birtokba. A Rumi kir�ly hadai gyeng�k ahhoz, hogy ostromokra fecs�relj�k erej�ket, a kurucok pedig alkalmatlanok erre. A nagyobb v�rakat meg sem pr�b�lj�k bevenni: Gy�r, Kom�rom, Buda, V�rad vagy Szigetv�r, Esz�k, P�terv�rad, Szeged felett b�ntatlanul repked a k�tfej� sas, �s ezekben a f�szkekben biztons�gban nevelgetheti vascs�r� fi�k�it. �gy B�cst�l az erd�lyi Szebenig a Rumi kir�ly hada �gy s�t�l le, mintha csak k�nny�teni akarna mag�n egy lakoma ut�n. A kurucok fegyvereseinek sokas�ga, �s lovainak gyorsas�ga azonban lehetetlenn� teszi, hogy a a Rumi kir�ly vasmarka a torkukra szoruljon, �gy a h�bor� v�g�t m�g a hossz�szak�ll� b�lcsek sem j�solhatj�k meg el�re, de tal�n m�r megsz�letett az a kancacsik�, amelynek ut�d�t nem katonanyereg al� t�rik majd, hanem b�k�s sz�nt�vet�k ek�je el� fogj�k, hogy patk�ja nyom�n ne hal�l, hanem �let sarjadjon.

Mi, szer�nytelen szolg�k ,�gy l�tjuk, hogy a gyaurok �ngyilkos d�he gyors sz�rnyakon rep�ti fel�nk annak a pillanatnak csillog� toll� madar�t, amikor Bud�n a m�ezzin �neke k�sz�nti majd az Oszm�n hatalom felkel� napj�t, mert azon a f�ld�n, amit a Pr�f�ta harcosainak v�re egyszer meg�nt�z�tt, csak az Igaz Hit r�zs�i teremhetnek sz�ps�ges vir�gokat, melyek egyed�l m�lt�ak arra, hogy b�d�t� illatukkal kedveskedjenek a minden�tt jelenl�v� Allahnak.

Ezzel az utols� csepp is kicsordult csek�lyke tud�sunk kancs�j�b�l, s most a szerencs�s Szult�non a sor, hogy b�lcsess�g�nek malomk�vein meg�r�lve a h�rek apr� magvait, a gondolat lisztj�b�l megs�sse a j�v� �zletes kenyer�t.